در راستای هفته دفاع مقدس پایگاه مقاومت بسیج بسطام از بسجیان خود دعوت به عمل آورده و مراسم رزم شبانه از محل پایگاه مقاومت تا آستان مقدس امامزاده سی سر  برگزار شد.